top of page

Personalistika

od 150 Kč

Kotva 1

Vytvoření pracovní smlouvy a dohody - 300 Kč

Přihlášení/odhlášení zaměstnance - 200 Kč

Registrace zaměstnavatele k ZP, OSSZ, FÚ, KOOP - 200 Kč za každou

Mzdová závěrka za 1 zaměstnance + ELDP - 200 Kč

Ostatní dokumenty (dodatky, lékařské prohlídky aj.) - 150 Kč

bottom of page