top of page

Změny ve mzdách pro rok 2023

Zaměstnavatele a zaměstnance čeká v roce 2023 několik významných změn. Zde vám nabízíme ty nejdůležitější z nich.


Zvýšení minimální mzdy


K 1. 1. 2023 došlo ke zvýšení minimální mzdy z 16 200 Kč na 17 300 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy vzrostla na 103,80 Kč při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin.


Zvýšení limitu u DPČ v roce 2023


Navýšení limitu u DPČ ze současných 3.500 Kč na 4.000 Kč. Nově tedy budete muset za zaměstnance na DPČ odvádět sociální a zdravotní pojištění až od měsíčního výdělku 4.000 Kč a více.


Minimální výše záloh u OSVČ


Nová výše minimálních záloh OSVČ pro rok 2023 činí 2 944 Kč pro důchodové pojištění a 2 722 Kč pro veřejné zdravotní pojištění. Maximální vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení se pro rok 2023 zvyšuje na 1 935 552 Kč.


Sleva na sociálním pojištění


Sleva se týká zaměstnanců do 21 let a zaměstnanců se sjednanou týdenní pracovní dobu od 8 do 30 hodin, zaměstnanec musí spadat do jedné z těchto kategorií:

 • osoby starší 55 let

 • osoby pečující o dítě mladší 10 let

 • osoby pečující o osoby blízké závislé na pomoci jiné osoby

 • studenty

 • osoby na rekvalifikaci

 • osoby se zdravotním postižením

Slevu na pojistném činní 5 % z úhrnu vyměřovacích základů vybraných zaměstnanců.


Zrušení periodických lékařských prohlídek


Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení povinnosti zaměstnavatelů zajišťovat periodické lékařské prohlídky u nerizikových profesí.


Tuzemské a zahraniční stravné


Sazby tuzemského stravného jsou pro rok 2023 následující:

 • 5 až 12 hod … 129 až 153 Kč

 • 12 až 18 hod … 196 až 236 Kč

 • více než 18 hod … 307 až 367 Kč

sazby pro zahraniční stravné:

 • 35€ pro Slovensko

 • 40€ pro Maďarsko

 • 45€ pro Německo, Rakousko, Polsko

 • 50€ pro Francii

Výše stravného v roce 2023 ovlivňuje i stravování - maximální částka peněžitého příspěvku na stravování, který je u zaměstnance osvobozen od daně, činí 107,10 Kč.


Nezabavitelná částka pro dlužníky


Od 1. ledna se zvyšuje nezabavitelná částka, a to:

 • pro dlužníka bez vyživované osoby na cca 13 500 Kč,

 • pro dlužníka s jednou vyživovanou osobou na cca 17 000 Kč


Zvyšení redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek.

 • první redukční hranice náhrady mzdy – 235,38 Kč,

 • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 352,98 Kč,

 • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 705,78 Kč.


Zdravotní pojištění kde je plátcem stát


Zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2023 zvyšuje z částky 11 014 Kč na 14 074 Kč. 

Co si o novinkách myslíte vy?


Zanechate komentář, sledujte nás na sociálních sítích a prohlédněte si naše další příspěvky.


Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví našim klientům poskytujeme. #mzdylevne13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page