top of page

Co nás čeká v novém roce? Přehled nejdůležitějších změn 2024.


Leden 2024 tak jako každý rok přináší řadu změn ovlivňujících výpočet mezd. Mezi nejdůležitější můžeme zmínit růst minimální a zaručené mzdy, nárok na dovolenou u dohod konaných mimo pracovní poměr a změny v oblasti sociálního pojištění a daňových slev. V následujícím článku si je rozebereme podrobněji.Minimální a zaručená mzda


Minimální mzda se od ledna zvyšuje ze 17 300 na 18 900 Kč. V hodinové sazbě ze 103,80 Kč na 112,50 Kč. Růst minimální mzdy ovlivňuje taktéž minimální vyměřovací základ u ZP a mění hranici pro nárok na daňový bonus. Pojistné vzroste z 2 336 Kč na 2 552 Kč. Hranice pro nárok na daň. bonus činní 9 450 Kč.


Rovněž rostou i zaručené mzdy. Zvýšení pro rok 2024 se týká následujících skupin prací.

Skupina prací

Úroveň zaručené mzdy2024

2023

1.

18.900

17.300

2.

19.500

17.900

3.

21.300

19.700

8.

37.800

34.600


Změny u dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)


Od 1.1.2024 mají lidé pracující na dohody nárok na dovolenou. Pro výpočet je stanovena fiktivní týdenní pracovní doba 20 hodin týdně. Je tedy jedno kolik reálně zaměstnanec odpracuje hodin. Rovněž platí, že musí u stejného zaměstnavatele odpracovat minimálně 80 hodin za rok a trvání dohody je nejméně 4 týdny stejně jako u pracovního poměru. Od 1. 10. 2023 mají dohodáři taktéž nárok na příplatky dle paragrafu 115 - 118 tzn. nárok na náhradní volno nebo náhradu mzdy ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek za práci v sobotu a neděli.


Slevy na dani od 1. 1. 2024


Od roku 2024 budou zrušeny také některé slevy. Nebude tak možné nadále uplatnit slevu na studenta a slevu za umístění dítěte (školkovné). Mění se také sleva na manžela/ku, kde pro nárok přibude podmínka péče o dítě do 3 let. Rozhodná výše příjmu 68 000Kč za rok zůstáva nezměněna.


Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance


Opět dochází k zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance. Nově tak bude 6,5 % tvořit důchodové pojištění a 0,6 % nemocenské pojištění, jež bude hrazeno zaměstnancem z hrubé měsíční mzdy. Pro zaměstnavatele se v této oblasti nic nemění. Zaměstnanci tak budou mít při zachování stejné výše hrubé mzdy nižší čistou mzdu.


Změny redukčních hranic pro výpočet nemocenské


Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2024 stanoveny takto:

• první redukční hranice náhrady mzdy – 256,55 Kč,

• druhá redukční hranice náhrady mzdy – 384,83 Kč,

• třetí redukční hranice náhrady mzdy – 769,48 Kč.


Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát


Vyměřovací základ na zdravotní pojištění u zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a kteří pracují pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením se od 1. ledna 2024 zvyšuje z částky 14 074 Kč na 15 440 Kč.


Stravenkový paušál


Poskytnutí stravenkového paušálu do limitu 116,20 Kč za jednu směnu nepodléhá u zaměstnance dani z příjmů a odvodům sociálního a zdravotního pojištění. V roce 2023 to bylo 107,1 Kč. Podmínkou je, že zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu nárok na stravné.


 

Co si o změnách myslíte vy?


Zanechate komentář, sledujte nás na sociálních sítích a prohlédněte si naše další příspěvky.


Podívejte se na další informace a služby, které v rámci mzdového účetnictví našim klientům poskytujeme. #mzdylevne648 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


Guest
Feb 13

Chce se mí 🤮🤮🤮

Like
bottom of page